Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 Osteopatian ja joogan periaatteet 13.4.18

 

Tuoreessa opinnäytetyössäni vertailtiin osteopatian ja joogan periaatteita. Selvistä käytännön eroista huolimatta näiden kahden systeemin perusperiaatteissa on paljonkin yhteistä. Alat voisivat hyötyä lisääntyneestä keskinäisestä yhteistyöstä.

 

Opiskelen neljättä eli viimeistä vuotta osteopatiaa Metropolia AMK:ssa (edit: valmistuin siis toukokuussa 2018). Olen harjoittanut joogaa vuodesta 1998 ja opettanut sitä työkseni vuodesta 2005. Opintojeni alusta asti minua ovat kiinnostaneet yhteneväisyydet osteopatian ja joogan periaatteiden välillä, joten tämä muodostui luontevasti myös opinnäytetyöni aiheeksi.

 

Tiedän osteopatian alalta monia, jotka harjoittavat tai opettavatkin joogaa, ja joogamaailmassa puolestaan näyttää olevan paljon kiinnostusta osteopatiaa kohtaan. Alojen välillä on nähtävissä monen tasoista synergiaa, joka ei mielestäni pääse toteutumaan koko potentiaalissaan. Pyrkimykseni oli kartoittaa näitä synergioita ja omalta osaltani edistää alojen välistä yhteistyötä.

 

Osteopaattiset periaatteet

 

Osteopatia on yhdysvaltalaislääkäri Andrew Taylor Stillin 1870-luvulla aloittama kokonaisvaltainen manuaalinen eli käsin tehtävä hoitomuoto. Vankan anatomian ja fysiologian tuntemuksen lisäksi se perustuu filosofiselle ja näkemykselliselle pohjalle. Aikojen saatossa hoitofilosofia on kiteytetty neljään osteopaattiseen periaatteeseen, jotka ovat:

 

”Keho on yksikkö; henkilö on kehon, mielen ja sielun muodostama yksikkö”. Kuten joogassakin, osteopatiassa ihminen nähdään kokonaisuutena. Kuten jotain tiettyä kehon osaa ei voida hoitaa huomioimatta samalla muita kehon rakenteita ja koko kehoa, kehoa ei voida hoitaa huomioimatta ihmistä kokonaisvaltaisesti. Hyvinvointiin vaikuttavat niin uni, ravinto, stressi, ihmissuhteet, työ, terveyshistoria kuin henkinenkin puoli ajatuksineen, uskomuksineen jne. Vaikka sielua on vaikea määritellä, pyritään sekin ottamaan hoitoon mukaan.

 

”Keholla on kyky itsensä säätelyyn, itsensä parantamiseen ja itsensä ylläpitoon”. Kehollamme on hämmästyttävä kyky parantaa haavansa, poistaa itsestään vieraita organismeja ja myrkkyjä sekä ylläpitää homeostaasia eli sisäistä tasapainotilaa. Osteopaatti ei paranna ihmistä vaan pyrkii auttamaan tämän omia parannusmekanismeja aktivoitumaan ja toimimaan tehokkaasti. Joogassa näitä mekanismeja edesautetaan mm. asana- ja pranayamaharjoituksilla.

 

”Rakenne ja toiminta ovat vastavuoroisesti yhteydessä toisiinsa”. Ryhti ja erilaiset yksilölle tyypilliset asennot vaikuttavat siihen, kuinka tehokkaasti kehon eri systeemit pääsevät toimimaan. Tuki- ja liikuntaelimistö ja sisäelimet ovat tiiviissä yhteydessä hermostollisesti, verenkierrollisesti ja sidekudosten välityksellä. Esimerkiksi selkäkivut saattavat johtua sisäelinten ongelmista ja toisaalta pitkäaikaiset selkärangan ongelmat saattavat vaikeuttaa sisäelinten toimintaa. Tämä periaate selittää hyvin myös asana- ja pranayamaharjoituksen hyötyjä. Esimerkiksi asanoiden linjauksille perustuvissa joogamuodoissa, kuten iyengarjoogassa, tämä yhteys nähdään selvästi.

 

”Rationaalinen hoito perustuu näille periaatteille”. Tämä neljäs periaate liittyy osteopaattiseen hoitotyöhön siinä määrin, ettei sitä juurikaan tarkasteltu opinnäytetyössä.

 

Osteopatian ja joogan yhteydet

 

Osteopatian ja joogan väliset yhtäläisyydet ilmenevät varsinkin perusperiaatteissa, vaikka alat näyttävät erilaisilta käytännössä. Osteopatiassa hoidetaan suhteellisen passiivista asiakasta, kun taas joogassa korostuvat ihmisen aktivointi ja vastuuttaminen itsestään. Alat täydentävät toisiaan, ja joogasta voisi olla hyötyä osteopaattisen hoidon lisänä. Toki joogan lopullinen päämäärä on jotain muuta kuin terveyden lisääminen, mikä opinnäytetyössäkin huomioitiin.

 

Molemmissa systeemeissä halutaan vähentää inhimillistä kipua ja kärsimystä. Osteopaatin tulisi auttaa terveyttä tukevissa elämänvalinnoissa, muttei liian päällekäyvästi. Mikäli osteopaatti ohjaa asiakkaitaan joogaan, hänellä tulisi olla tietoa eri joogatyyleistä ja -opettajista pystyäkseen suosittelemaan sopivinta asiakkaalleen. Ihanne olisi kokonaisvaltainen, ei liian kehokeskeinen joogatyyli.

 

Joogafilosofia osteopaatin apuna

 

Kuten joogassa, osteopaattikin saattaisi hyötyä eettisestä pohdinnasta. Yamat ja jossain määrin niyamat voisivat tarjota perustan omien tekojen ja työn motiivien pohdintaan. Tätä voisi edesauttaa alan koulutuksessa, mistä hyötyjänä voisi olla koko ala.

 

Myös henkisten asioiden pohdinta voisi selventää osteopaatin ammatillista identiteettiä, koska tietynlainen mystisyys löytyy osteopatian perusteista. A.T. Stillille hoitaminen näyttäytyi tapahtumana jossa hoitajan ja hoidettavan taustalla vaikuttava suurempi voima on oleellinen osa paranemisprosessia. Tällaisessa pohdinnassa joogan filosofiasta ja käsitteistä voisi olla osteopaatille apua.

 

Sisäisen rauhan, hiljaisuuden ja keskittymisen tilan kehittäminen auttaisi osteopaattia hoitotyössä. Osteopaatin asettuessa tällaiseen tilaan hänellä on parempi mahdollisuus saatella siihen myös asiakkaansa, jolloin itseparantavat prosessit tämän kehossa pääsevät käynnistymään. Hoitotekniikat menevät tällöin ”paremmin perille” ja niillä on pitkäaikaisempi vaikutus. Tässä joogalla olisi paljonkin annettavaa osteopaatille, onhan tällaisen tilan syventäminen joogan ydintä.

 

Osteopatian hyödyt omalla joogapolullani

 

Osteopatiaa opiskellessani olen huomannut jooganopetuksessani ja -harjoituksessani uudenlaista varmuutta, syvyyttä ja kehotietoisuutta. Nämä johtuvat muun muassa lisääntyneestä anatomian ja fysiologian tietämyksestä, mutta myös osteopatian ja samalla joogan periaatteiden terävöitymisestä itsessäni.

 

Olen jo pitkään saanut osteopatiasta apua kipuihin joihin asanaharjoitukset eivät ole auttaneet tai jotka peräti ovat olleet niiden aikaansaamia. Mielestäni molemmilla systeemeillä on paikkansa, ei pelkästään terveyden edistäjinä, vaan myös kokonaisvaltaisen Itseksi tulemisen prosessin tukijoina.

 

Jarno Mäkelä on iyengarjoogan opettaja ja pian osteopaatti.

Jarnon opinnäytetyön ”Keho, mieli, sielu – osteopatian ja joogan periaatteiden vertailu” voit lukea Theseus-tietokannasta: <http://www.theseus.fi/handle/10024/142459>.

Joogakurssit 

Syksyn kurssien päivämäärät:

28.9.

16.11.

 

Hoidot

Varaa aikasi Jarnon osteopaattiseen hoitoon Fysios Oy:ssä Helsingissä:

Töölö ma ja ke 8.00 - 14.00

Pasila ti 14.00 - 20.00

Malmi to 12.00 - 20.00

Varaa tästä